Laravel Nedir ?

laravelLaravel etkileyici ve zarif sözdizimine sahip bir web uygulama çatısıdır. Yani bir framework. Geliştiriciliğin gerçekte eğlenceli, üretken deneyimlere dayanarak yerine getirilmesi gerektiğine inanır. Laravel birçok web uygulamasında kullanılan yetkilendirme, rotalama, oturum yönetimi ve kaşeleme gibi ortak görevleri kolaylaştırarak geliştiriciliğin zorluklarını ortadan kaldırmak amacını gütmektedir.Laravel, geliştiriciler için, uygulama işlevselliğinden ödün vermeden geliştirme aşamasını memnuniyet verici hale getirmeyi amaç edinmiştir. En iyi kodu mutlu geliştiriciler yazar. Bu hedef için Ruby on Rails, ASP.NET MVC, ve Sinatra dilleri de dahil olmak üzere, diğer çatılardaki güzel özellikler bir araya getirilmeye çalışılmıştır.
Laravel büyük ve kapsamlı uygulamalar için gereken araçları içeren erişilebilir, aynı zamanda güçlü bir çatıdır. Mükemmel ters kontrol kapsayıcısı, etkileyici göç sistemi ve sağlam yerleşik ünite test desteği size geliştirmeyi amaçladığınız uygulama için gerekli araçları sağlayacaktır.

Framework Nedir ?

php-frameworkFramework, geliştiricilere projelerinde kullanacakları sınıfları,eklentileri vs. toplu bir şekilde sunulması denebilir. Kelime olaraksa uygulama çatısı denilebilir. Sınıflara ve eklentilere örnek vermemiz gerekirse veritabanı bağlantısı, form kontrolleri, resim işleme sınıfları örnek verilebilir.Neden Framework ?1) Tutarlı yapılar üstüne kod yazmanın sağladığı güvenlikler.
2) MVC yapısına uygun bir şekilde oluşturulan yapıları.
3) Düzenli yapılar kurmak ve düzenli çalışmak,
4) Alt yapı hazırlamak yerine projeye odaklanmak,
5) Bunları yaparken sizlere sağlayacağı zaman, vs.
Aslında bu maddeleri oldukça arttıra biliriz. Bu noktadan sonra devreye “Hangi framework’u kullanmalı?” diye sorabilirsiniz.Sizin için bazılarını listeleyelim:

 • Codeigniter Framework’u Türkiye oldukça kullanılmasına karşın geçtiğimiz aylarda geliştirmeyi durdurması ve üreticisinin desteğini çekmesinden dolayı listeye katılmamıştır.
 • Zend -> Php’nin üreticileri tarafından geliştirilmektedir. Esnekliği yüksek ve geliştiricinin framework’u olması sebebiyle de çok geniş bir kütüphaneye sahip. küçük projeler için hantal kalabilir.
 • Symfony -> Yine Symfonyde geniş bir kütüphaneye sahiptir. Geliştiriciler arasında oldukça yaygındır. Küçük projelerde Symfony’de ağır kalabilir.
 • Laravel -> Son versiyonu laravel 4 ile birlikte oldukça yayılmaya başlamıştır. Yapısal olarak kullanımı basit ve dökümantasyonu oldukça geniştir.
 • YiiFramework -> Her Framework’ün iddaa ettiği üzere en hızlı framework sloganıyla yola çıkmıştır. Kullanım oranı gittikçe artmaktadır.
 • FuelPhp -> Codeigniter ekibinden ayrılan bir grubun ortaya çıkardığı bir frameworktür. Yapısal olarak oldukça benzer, ci’den geçiş için uygundur.

Bunlar başlıca ilgi çeken frameworklerdir, bunların arasından istediğinizi seçip kullanılabilir yada kullanmadan önce hız testleri ve yaygınlık oranlarını göz önüne alarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Php Dersleri #2 – Operatörler

Aritmetik Operatörler

Operatör Tanım
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod
++ Arttırma
Azaltma

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Tanım
== Eşittir
!= Eşit Değildir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük ve eşittir
< = Küçük ve eşittir

Mantıksal Operatörler

Operatör Tanım
&& Ve
|| Veya
> Büyüktür
! Değil

Php Dersleri #3 – Koşullar

Php Dersleri #3 – Koşullar

PHP ile daha önce değişken tanımlamayı öğrenmiştik. Şimdi, bir programda if elseif gibi koşulların kullanılarak nasıl mantıklı denetleme yapılacağını öğreneceğiz.

if Koşulu

Yazılan iki farklı durumu olması ile, bu durumları genellikle beklenen doğru ve beklenmeyen yanlış olarak açıklanır.

if(){
// Koşul doğru olduğunda yapılacaklar
}else{
//Koşul yanlış olduğunuda yapılacak olanlar.
}

elseif Koşulu

Yazilan kodda iki yada daha fazla beklenen durum varsa , kodumuzda elseif ifadesini kullanabiliriz.

if( koşul veya koşullar )
{
// Koşul veya koşullar doğru ise yapılacak işlemler.
}
elseif( diğer koşul veya koşullar )
{
// Bu koşulların doğru olması durumunda yapılacak işlemler.
}
else
{
// Yukardaki koşulların hiçbirinin doğru olmaması halinde yapılacak işlemler.
}

Php Dersleri #1 – Değişkenler

 
Program içinde her türden bilgiyi taşıyan isimlere verilen addır.
Php öğrenmek istiyorsanız değişkenleri iyi bilmelisiniz. İyi bir programcı değişkenlere hakim olmalıdır. Bunun yararlarını diziler konusuna geldiğimizde göreceksiniz.
Değişkenleri tanımlamak için başına $ harfini koymamız gerekmektedir. Örneğin aşağıdaki isimlerin hepsi değişkendir:

$cicek1 = "Papatya"; //Papatya değerini taşır.
$cicek2 = "Manolya"; //Manolya değerini taşır.
$sayi1 = "78"; //78 değerini taşır.
$sayi2 = "140"; //140 değerini taşır.

PHP de değişken isimleri bir kelime, isim, anlamlı ya da anlamsız sözcüklerden oluşabilir. Bu sözcüklerin icinde alt çizgi _ olabilir. Ancak aralarında boşluk veya PHP için anlam ifade eden karakter ve semboller kullanılamaz. En önemlisi ise bir değişken asla sayı ile başlamaz.

$isim
$rakam
$_cikarma
$_rakamlar2
$isim_soyisim

Değişkenlere Değer Atama

Değişkenlere değer atamak istediğimizde yazıları tek tırnak ya da çift tırnak arasına almalıyız. (Sayılar için tırnak işareti kullanılmaz.) Örneğin:

<?php
$takim1 = "Galatasaray";
$takim2 = "Fenerbahçe";
$rakam1 = 88;
$rakam2 = "90";
echo "$takim1<br />";
echo "$takim2<br />";
echo "$rakam1<br />";
echo "$rakam2<br />";
?>

Değişkenlerin taşıdıkları değerleri ekrana yazdırmak için echo ya da print fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi kodlarımızı yazdıktan sonra degiskenler.php olarak kaydediyoruz. Web tarayıcısında ekrana ne yazdırdığını görebilirsiniz.

<?php
$degiskenler1 = "Designed by Bercan Özcan";
print "$degiskenler1 <br />";
echo "$degiskenler1 <br />";
?>

degiskenleri-yazdirma

Matematik İşlemleri

Php değişkenleri kullanarak matematik işlemleri yapabiliriz. Bu işlemleri yapabilmek için bazı karakterlerin anlamlarını bilmemiz gerekiyor.

 • + toplama
 • – çıkartma
 • * çarpma
 • / bölme
 • % kalanı hesaplama
<?php
$a = 7;
$toplam = $a + 6; //topla
echo $toplam; //ekrana 13 yazacaktır.
?>

Değişkenlerde Veri Türleri

PHP programlama dili 6 tür veri ile işlem yapar. Bunlar:

Veri Türü Açıklama Örnek
Integer Tam Sayı 15, 98, 0014, 6765 gibi sayılar olabilir.
Double Ondalık 3,14 ondalık bir sayı gibi.
String Alfa nümerik “2014 Designed by Bercan Özcan” gibi bir cümle.
Boolean Mantıksal Yanlış (false) / Doğru (true) karşılaştırmaları.
Object Nesne Sınıf ve Nesnelerin tanımlandığı değişkenler. $veri->new(); gibi
Array Dizin
$dizi=array(10,11,12,13); gibi

Php Dersleri #2 – Operatörler

Php Dersleri #4 – Switch

Adı anahtar anlamına gelen switch, atadığımız bir değişken değerini sıraladığımızda koşulların hangisine uygun olduğunu dener ve o koşulda belirlediğimiz kodları çalıştırır.
Switch değişkenin dışına çıkmasını sağlayan break komutu vardır.
Örneğin;

switch ( değişken ) {
case KOŞUL-1 ;
//Koşul-1 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
break;
case KOŞUL-2 ;
//Koşul-2 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
break;
case KOŞUL-3 ;
//Koşul-3 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
break;
case KOŞUL-4 ;
//Koşul-4 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
break;
//.......
//.......
default:
//diğer her durumda yapılacak işlere ilişkin komutlar
}