Php Dersleri #2 – Operatörler

kategori:

Aritmetik Operatörler

Operatör Tanım
+ Toplama
Çıkarma
* Çarpma
/ Bölme
% Mod
++ Arttırma
Azaltma

Karşılaştırma Operatörleri

Operatör Tanım
== Eşittir
!= Eşit Değildir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük ve eşittir
< = Küçük ve eşittir

Mantıksal Operatörler

Operatör Tanım
&& Ve
|| Veya
> Büyüktür
! Değil

Php Dersleri #3 – Koşullar


Yorumlar

“Php Dersleri #2 – Operatörler” için bir yanıt

  1. […] Php Dersleri #2 – Operatörler […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir