Yelkenli Yatçılık Eğitimi Notları

kategori:

Gemici Bağları

İzbarço

Halatların çımarlarına geçici kasa yapmak için kullanılır. Yelken ıskotaları ve mandarları bağlamak gibi sayısız yerde işlev görür.

Camadan

Camadan aynı çapta iki halatı birleştirmek için kullanılır. Halatlara yük binince birbirlerinin krosu içinde sıkışır ve kurtulmazlar.

Kazık

Bir halatı kazığa ya da ince bir halatı kalın bir halata bağlamak için kullanılır. ÇAbuk yapılan emniyetli bir bağdır. Yük altında çok sıkışır.

Kropi

Iskotaların ya da diğer halatların çımasının bir delik veya makaradan çıkmasını önlemek için kullanılır.

Sancak Bağı

Eşit olmayan çaplardaki iki halatı birleştirmek için tavsiye edilir. Daha kalın olan halatı birleştirmek için tavsiye edilir. Daha kalın olan halat basit ilmek için kullanılmalıdır. Bu bağ, halatlar aynı boyuta sahip olduklarında da aynı derecede faydalıdır.

Gemicilik Sözlüğü

Aborda

Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması.

Aganta

Hisa veya laçka edilmekte olan halat veya vira veya ayboci edilmekte olan zincirin kısa bir müddet sonra tekrar bırakılmak üzere tutulması için verilen komuttur.

Alabanda

Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması.

Alesta

Hazır olmak, hazır olarak apikoda beklemek. Ör:”Alesta tramola, tramola etmeye hazır ol.”

Ayboci

Irgatın geri çalıştırılarak zincirin ırgat üzerinden kaloma edilmesidir.

Borda

Su kesiminden yukarıda kalan kısım.

Boş Almak

Gevşek bir halatı germek için fazlasını çekmek

Boş Vermek

Halatı kaçırmak.

Bumba

Yan yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan bir cins seren. Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren.

Camadan

Camadan vurmak. Yelken alanının küçültülmesi.

Çıma

Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı.

Doblin

Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım.

Iskarça

Bir liman içindeki gemi kalabalığıdır.

Iskota

Yelkenlerin ıskota yakalarını kullanmak, yelkeni rüzgar ile doldurmak için halat – palanga donanımı.

İskele

Teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip kalkan merdiven.

Karina

Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmı (Dış Kısmı)

Kavança

Herhangi bir şeyi bir taraftan diğer tarafa geçirmek veya aşırmak ya da bir yerden diğer bir yere aktarmak.

Laçka

Boşver, boşalt, boşalmış gevşemiş anlamında.

Matafyon

Yelken ve tentelerin delik açıldığında yırtılmaması için delik etrafının takviye edildiği aleminyum veya halat yassı halka.

Mayna Etmek

Aşağı indirme (Ağır ağır)

Puntel

Güvertenin kuvvetlendirilmesi için alttan dikine konan destek veya güverte üzerindeki vardevelaları tutmak için güverteye dik olarak konulan demir çubuklar.

Rüzgar Altı

Rüzgarın estiği yönün aksi.

Rüzgar Üstü

Rüzgarın estiği yön

Sancak

Teknenin sağ yarısı

Sintine

Gemi makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zemininin altında genellikle ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ yakıtlarının toplandığı en üst kısım.

Tramola

Yelkenle seyirde rüzgarın bir kontradan diğer kontraya önce pruvanın geçmesi ile yapılan dönüş

Usturmaça

Birbirinin üzerine veya rıhtıma yanaşan teknelerin bordalarının göçmemesi veya boyalarının bozulmaması için araya koydukları ağaç, lastik, plastik veya halatlardan yapılmış olan, balon, silindir biçimindeki yastık.

Vardavela

Teknelerin küpeştelerinde ve borda iskelelerinde personelin korunması için dikilmiş bulunana sabit veya yatar kalkar puntellerin üzerine yatay olarak geçirilmiş demir veya ağaç tiriz.

Viya

Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut.

Volta

Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolaştırmak.

Yoma

Genellikle kalın halatlara verilen isim.

Yeke

Dümen başında takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış kol.

Zahiri Rüzgar

Hakiki rüzgarın sıfır olduğu bir ortamda hareketin aksine bir rüzgar oluşur. Seyir halinde bir geminin hareketi ile oluşan böyle rüzgara geminin rüzgarı denir. Geminin rüzgarı ile hakiki rüzgarın bileşimi ile oluşan ve gemide hissedilen rüzgara da Zahiri Rüzgar denir.

Rüzgar Yönleri

Türkiye’de Rüzgar Yönleri

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir